Stadionburāšanas Čempionāts

Stadionburāšanas čempionāts - sacensības īsajā distancē Optimist klasei. Tā varētu īsumā aprakstīt šīs sacensības. Šīs būs jauna formāta sacensības labi pārskatāmā akvatorijā. Līdz ar to būs interesantas arī skatītiājiem. Šogad plānojam izvest visus braucienus Engures ostas ārējā akvatorijā. Sacensības būs iespējams vērot no abiem moliem, kā arī no ostas akvatorija aizsargsaliņas.

Visi dalībnieki tiks sadalīti nelielās starta grupās ar maksimālo skaitu ne vairāk par 10 jahtām vienā starta grupā. Pirmajā sacensību dienā notiks kvalifikācijas braucieni, kuru laikā tiks noskaidroti labākie. Grupu sadalījums kvalifikācijas dienai tiks veidots balstoties uz iepriekšējā gada Optimist klases reitingu. Tie dalībnieki, kuri nav iekļauti iepriekšējā gada reitingā, tiks ielozēti starta grupās. Otrajā sacensību dienā būs finālbraucieni. Sadalījums starta grupās otrajai dienai būs atkarīgs no sasniegtajiem rezultātiem kvalifikācijas dienā. Kvalifikācijas dienā iegūtie punkti tiks dzēsti un finālbraucienu dienā visas cīņas sāksies no sākuma, bet šoreiz jau vienā grupā ar sev līdzīgiem.

Katru dienu katrai starta grupai ir paredzēti līdz 12 starti. Viena starta ilgums aptuveni 10 minūtes. Vienā piegājienā starta grupa veiks 4 startus un tad varēs doties krastā atpūsties kamēr startēs citas starta grupas, lai jau pēc laiciņa atgriestos uz startu. Un tā visi 12 starti tiks veikti trīs piegājienos.

Pēc divām dienām būs noskaidroti labākie stadionburāšanas sportisti. Apbalvosim zelta grupas trīs labākos, kā arī visu pārējo starta grupu uzvarētājus pēc otrās sacensību dienas.

Free Website Created & Hosted by Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

500+ Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website